Oplossingen

Met onze zaden leggen we de basis voor gezonde en aantrekkelijke groenten.

De wereldbevolking groeit en de eisen aan voedsel worden steeds hoger. Onze teelt- en marketingspecialisten staan daarom in nauw contact met de hele groenteketen. We bespreken marktontwikkelingen, consumententrends en demografische ontwikkelingen om de juiste prioriteiten te stellen in onze veredelingsprogramma’s. Zo kunnen we rassen op de markt brengen die oplossingen bieden voor diverse maatschappelijke uitdagingen.

Oplossingen voor ketenpartners

Veel van onze ketenpartners dragen bij aan het bevorderen van de consumptie van groenten. Dat doen ze door oplossingen te bieden op het gebied van het bewaren, bereiden of vermarkten van groenten. In nauw overleg met onze partners ontwikkelen wij raseigenschappen die hun werkzaamheden ondersteunen, met als doel de efficiëntie van hun processen en de kwaliteit van hun eindeproduct te verbeteren.