Brand Label

Resistentie tegen Fusarium in sla

Maak kennis met de Fusarium Defense-rassen van Rijk Zwaan! Deze rassen beschikken over een krachtige resistentie tegen de beruchte bedreiging Fusarium. Die bodemschimmel valt sla aan via het wortelstelsel. Daarbij wordt ernstige schade aangericht in zowel beschermde als vollegrondteelt, met als gevolg aanzienlijk lagere opbrengsten.

Oogst de voordelen van Fusarium Defense

undefined
Resistentie tegen Fusarium

Het slakweekteam van Rijk Zwaan is bezig met het ontwikkelen van resistentie tegen de Fusarium-fysio's Fol 1, 2, 3 en 4, en combinaties daarvan.

undefined
Gezonde gewassen

De resistente rassen zijn nu beschikbaar voor verschillende slasoorten: een belangrijke stap vooruit in onze zoektocht naar gezondere gewassen.

undefined
Veiligere productie

Bescherm uw gewassen en teel met een gerust gevoel met Fusarium Defense-rassen om te zorgen voor hogere opbrengsten en een veilige toelevering.

undefined

Sla varianten met
Fusarium Defense

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Fol) - is een ernstige bedreiging in sla. De schimmel kan de sla beschadigen via het wortelsysteem in zowel beschermde als vollegrondteelt, wat leidt tot opbrengstverlies. Er komen vier officiële varianten tegen Fusarium in sla voor in verschillende regio's over de hele wereld; Fol: 1-4. Rijk Zwaan heeft resistentie gevonden tegen Fol: 1 en Fol: 4. Deze ontdekking heeft geresulteerd in een assortiment resistente rassen die verkrijgbaar zijn onder het Fusarium Defense label.

Resistentieniveaus in Fusarium Defense

Slarassen met Fusarium Defense hebben een bewezen resistentie tegen Fusarium.

Er zijn verschillende resistentieniveaus:

Gevoelige rassen zijn niet in staat om de groei en/of ontwikkeling van Fusarium te beperken. Dit leidt tot grote opbrengstverliezen en maakt verdere verspreiding van de schimmels mogelijk.

Rassen met intermediaire resistentie (IR) beperken de groei en/of ontwikkeling van Fusarium tot op zekere hoogte. Deze rassen kunnen echter symptomen en/of schade vertonen onder normale ziektedruk.

Rassen met een hoge resistentie (HR) beperken de groei en/of ontwikkeling van Fusarium aanzienlijk onder normale ziektedruk. HR-rassen kunnen echter symptomen vertonen onder extreme omstandigheden, omdat hoge resistentie niet hetzelfde is als immuniteit. Immuniteit is wanneer het wortelsysteem van een plant niet onderhevig is aan schimmelinfectie. Er zijn geen slarassen die immuun zijn voor Fusarium.

De sterkte van de resistentie, hoge resistentie (HR) of intermediaire resistentie (IR), staat duidelijk vermeld in de rasbeschrijvingen.

Fusarium in gevoelige slasoorten

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Fol) is de ziekteverwekker die "Fusarium wilt" veroorzaakt, een in de grond voorkomende ziekte die een groot aantal planten aantast, waaronder sla.

In het geval van sla uit, "Fusarium wilt" door middel van Fusarium oxysporum f. sp. lactucae, zich als verwelking, vergeling en verschrompeling van de plant. De schimmel infecteert het vaatstelsel van de plant, waardoor het transport van water en voedingsstoffen wordt geblokkeerd. Dit resulteert in de typische symptomen van verwelking en vergeling van de bladeren en in ernstige gevallen zelfs tot het instorten van de hele plant.

Minimaliseren van het risico op verspreiding

Strikte hygiënemaatregelen en een schone start blijven essentieel voor een succesvolle oogst. Rijk Zwaan beschouwt HR-rassen in combinatie met goede hygiëne als de beste oplossing om verliezen door Fusarium wilt te voorkomen.

Rijk Zwaan geeft aan een groot voorstander te zijn van een integrale aanpak van de bestrijding van plantenziekten om het gebruik van chemische middelen te verminderen.

Hoewel resistente rassen hierbij een belangrijke rol spelen, adviseert het bedrijf ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hygiënemaatregelen om de ontwikkeling van nieuwe Fusarium-varianten te voorkomen.

Goede hygiënepraktijken zoals het verwijderen van gewasresten en zieke planten kunnen helpen om de verspreiding van Fusarium in sla te beperken.

undefined

Proeven bewijzen
de prestaties

De afgelopen jaren hebben onze kweekteams en commerciële teams talloze veldonderzoeken uitgevoerd om de resistentie tegen Fusarium van onze nieuwe rassen te bevestigen. Die onderzoeken hebben resistentie tegen Fol : 1 en Fol: 4 aangetoond, en het is gelukt deze resistentie in verschillende slasoorten te kweken.
Andijvie en sla
undefined
Andijvie en sla
Erik Hovens
Crop specialist